برچسب‌های نوشته ‘ورزش و بی حوصلگی’

چگونه بهترین ورزش را بر حسب خلق و خوی خود انتخاب کنیم

می 13th, 2015

اگر باز هم در شرف این هستید که از یک جلسه دیگر از ورزش خود، شانه خالی کرده، بهانه آورده و فرار کنید، کمی دست نگه دارید و این مطلب رو مطالعه کنید. شاید مشکل از ورزشی باشد که برای خودتون انتخاب کرده اید. اگر ورزش رو بر حسب خلق و خویی که دارید، انتخاب کنید، هیچ وقت از ورزش خسته و دلزده نمی شوید. با توجه به اینکه خلق و خوی ما دچار تغییر می شود، در هر زمان باید ورزشی رو انجام بدهیم که با خلق و خوی ما در زمان ورزش، تناسب داشته باشد.

The-Best-Workout-For-Your-Mood

ادامه مطلب