• دستور پخت :

    برنج را پيمانه مي کنيم و از 6 تا 7 برابر برنج آب در نظر مي گيريم. بعد برنج را با دقت چندين بار با آب مي شوييم تا آب برنج کاملا زلال بشود. بعد شش برابر برنج آب روي آن مي ريزيم برنج را روي شعله مي گذاريم تا جوش بيايد. وقتي مغز برنج نرم شد شکر را بدقت داخل برنج مي ريزيم. مرتب بهم مي زنيم تا شله زرد کاملا جا بيفتد. بعد زعفران را در کمي آب جوش حل مي کنيم و داخل شله زرد مي ريزيم و روغن را داغ و صاف مي کنيم و به شله زرد اضافه مي کنيم. کمي از بادام را جدا مي کنيم و بقيه آنرا داخل شله زرد مي ريزيم و گلاب را نيز اضافه مي کنيم. درب آنرا مي بنديم و نيم ساعت مي گذاريم روي شعله بماند.در نهايت آنرا با دارچين و بادام تزيين مي کنيم.